Bill Browder och Anders Åslund citeras i BT

Men att spåra och hitta oligarkernas pengar tar tid och hjälper inte Ukrainas akuta läge. Däremot, argumenterade Browder och Åslund, borde EU:s medlemsstater gå i bräschen för att beslagta den ryska centralbankens utländska valutareserv på cirka 350 miljarder dollar. Reserven är uppdelad på ett antal länder, däribland USA, Kanada, Frankrike och Tyskland. Oortodoxt, kan tyckas, men så är det också krig, skriver Erik Thyselius i Borås Tidning.

Läs hela artikeln här.