Björn Weigel skriver i SvD ledare

Den 16 december skrev Björn Weigel, författare till Frivärlds skrift ”Digitaliseringens baksida – cyberhotets komponenter och konsekvenser” en ledare i Svenska Dagbladet. I ledaren diskuterar Weigel cyberhotet som måste tas på allvar och dess olika delar.

Weigel avslutar ledaren med orden, ”(…)cyberhotet är här för att stanna. Endast genom att vara förberedda kan vi på ett fruktbart sätt gå in i digitaliseringens nästa fas.”.

 

Läs ledaren i sin helhet här.