Carl Lentz skriver i Svd Säkerhetsrådet

Carl Lentz, deltagare vid Utrikesakademin 2019, skrev den 8 april i SvD säkerhetsrådet om toppmötet mellan EU och Kina den 9 april och EU:s nya policydokument ”EU-China – A Strategic Outlook”.

EU vill inte distansera sig från Kina eller minska sitt engagemang utan snarare utveckla verktyg för att kunna hävda sig bättre i framtiden. Det kräver en enad europeisk front och en tydlig strategi på EU-nivå gentemot Kina. Dessutom är en av hörnstenarna i Sveriges Kinapolitik en enig EU-förhållning till Kina, och därför är det viktigt att Sverige driver på för att uppnå den EU-enigheten, skriver Carl.

Läs hela artikeln här.