Carl Lentz skriver i SvD Säkerhetsrådet

Den 10 april skrev Carl Lentz, deltagare vid Utrikesakademin 2019, i SvD Säkerhetsrådet om varför det blev ett gemensamt uttalande från toppmötet mellan EU och Kina.

Kina visar också att man är berett att diskutera EU:s oro över statliga subventioner och påtvingade teknologiöverföringar. Tillsammans, skrivs det i uttalandet, vill EU och Kina stödja den multilaterala handelsordningen där WTO innehar en central roll, och man vill motarbeta unilateralism och protektionism, skriver Carl.

Läs hela artikeln här.