Corren skriver om William Horsleys briefing om mediefrihet i Europa

Östgöta Corren uppmärksammar Frivärlds briefing Mediefriheten hotas i Europa.

I en nyligen släppt rapport om ämnet för Europarådet av medieexperten William Horsley, beräknas minst 17 journalister i Europa ha dödats eller kidnappats det senaste året. Övergreppen innefattar trakasserier, hot, våld och mord; juridisk förföljelse och felaktiga fängslanden, statlig styrning av radio/teve, politiska och kommersiella ingrepp på redaktionerna.