Diana Janse och Patrik Oksanen skriver i UNT

När nu hotet om sanktioner inte fått den avskräckningseffekt som vi hoppats på bör målet för sanktionerna i stället vara att göra den ryska krigsmaskinen bankrutt och att få till ett regimskifte i Kreml, skriver Diana Janse och Patrik Oksanen, senior fellows vid Frivärld.

”Någon diplomatisk lösning på kort eller medellång sikt kan vi inte hoppas på. Även om en
eventuell diplomatisk lösning skulle kunna stoppa Ryssland för stunden, kommer Putin snart med nya krav. Eventuella avtal kommer att brytas när det passar, på samma sätt som Ryssland bryter mot FN-stadgan, mot Parisstadgan, mot Minskprotokollen och mot Budapest memorandum, det avtal som Ryssland tillsammans med USA och Storbritannien ingick vid Sovjetunionens upplösning för att ge Ukraina säkerhetsgarantier mot att landet gav upp sina kärnvapen. Listan kan göras längre men poängen är att Ryssland väljer vilka avtal man tänker följa och vilka man struntar i. Dagens kris kan därför inte lösas med ännu ett avtal.”

Läs hela artikeln här (betalvägg)