Diana Janse skriver i ATL

Utan lantbrukare, ingen matsäkerhet. Ingen mat – inte mycket motståndskraft. Det skriver Frivärlds senior fellow Diana Janse i ATL – Lantbrukets affärstidning.

Hur Sverige som land ska minska sin sårbarhet för cyberhot och därtill höja sin beredskap och allmänna motståndskraft diskuteras och utreds. Äntligen. Det är välkommet och behövligt. Man kan bara hoppas att den livsnödvändiga resurs som lantbrukarna innebär hamnar i fokus i sammanhanget. Ty det räcker inte att Sverige är självförsörjande på morötter.

Läs hela texten här.