Diana Janse skriver i Dagens Industri

Det enda skälet till att fortsätta insatsen i Mali är Sveriges relation till Frankrike. I övrigt finns bara goda anledningar att omedelbart dra tillbaka de svenska trupperna från landet, skriver tidigare ambassadören och Frivärlds senior fellow Diana Janse i Dagens Industri.

Det är inte rimligt att Sverige tränar en juntas soldater. Svenska soldater på plats gör ett fantastiskt jobb, och insatsen är kanske den farligaste vi deltagit i. Det fanns inledningsvis skäl till att delta, men vi måste förmå att fatta nya beslut utifrån nya realiteter.

Läs hela debattartikeln här.