Diana Janse skriver i Svenska Dagbladet

Den 13 december ska Sveriges fortsatta militära insatser i Mali debatteras i riksdagen. Regeringen borde svara på om och hur det vi gör i Mali alltjämt är relevant, skriver Frivärlds senior fellow Diana Janse i Svenska Dagbladet.

Har regeringen någon plan B när demokratin vi kom för att stötta på obestämd tid, nu är satt ur spel? Hur ser våra och EU-kollektivets åtgärder ut för att enligt ECOWAS begäran pressa på för val? Eller rullar vårt engagemang på oaktat utvecklingen? Oredan i Mali ställer inga lätta frågor – men regeringen borde svara på om och hur det vi gör i Mali alltjämt är relevant. Att fortsätta göra samma sak men hoppas på andra resultat är, som bekant, Einsteins definition av dårskap.

Läs hela inlägget här.