Diana Janse skriver i Svenska Dagbladet

Trots goda avsikter och ett enormt engagemang – diplomatiskt, militärt, biståndsmässigt – är utfallet i Afghanistan nedslående, skriver Diana Janse, senior fellow på Frivärld och tidigare mångårig diplomat bland annat verksam i Afghanistan.

Det kommer att finnas gott om tid att utvärdera hur oväntat det här skeendet egentligen var, liksom takten i det när offensiven väl var i gång. Det kommer också att finnas tid att tillsammans med Sveriges partners diskutera det monumentala misslyckande som två decenniers utbildning av säkerhetsstyrkorna i Afghanistan nu med facit i hand var. 

Läs hela texten här.