Hökmark i Di: Elexporten stärker oss och våra grannar

I den geopolitiska verklighet som präglar vår tid är det en nödvändig säkerhetspolitisk styrka för oss och våra grannar att minska beroendet av fossil råvara från öst, skriver Gunnar Hökmark, ordförande på Frivärld, på Di Debatt.

”Det är genom den nordiska och i förlängningen europeiska elmarknaden som vi har vår försörjningstrygghet när vår egen produktion inte räcker till. Det är genom den som vi kan skala upp den förnyelsebara men icke-planerbara kraftproduktionen i form av vind och sol. Talet om att frikoppla Sverige från den europeiska elmarknaden bortser från vårt eget beroende av import, vindkraftens behov av export när den finns i överflöd samt grundläggande europeiska säkerhetspolitiska förutsättningar.”

Läs hela artikeln här.