Emanuel Örtengren skriver i Hallands Nyheter

Den 24 augusti 1991 erkände delrepubliken Ryssland (och två veckor senare även Sovjetunionen) de baltiska ländernas självständighet, och några dagar senare blev Sverige det första landet som öppnade ambassader i Tallinn, Riga och Vilnius. Frivärlds tillförordnade chef Emanuel Örtengren skriver i Hallands Nyheter angående Baltikums frigörelse och Sveriges roll i det hela.

Det stödet blev också ett sätt för Sverige att göra upp med sin historiska skuld gentemot de baltiska länderna. Under och efter andra världskriget gjorde sig den svenska regeringen skyldig till att såväl överlåta de estniska och litauiska guldreserver som funnits deponerade hos Riksbanken som att överlämna balter som stridit mot Röda armén till Sovjetunionen.

Läs hela ledaren här.