Emanuel Örtengren skriver i Smedjan

För knappt tio år sedan sågs Frankrike som ”Europas sjuke man” med låg tillväxt, hög arbetslöshet och en svag president. I dag glider Europa i fransk riktning på punkt efter punkt: den ekonomiska politiken, synen på kärnkraft och behovet av gemensamma europeiska försvarsförmågor. I allt högre utsträckning sätts den europeiska agendan i Paris, skriver Frivärlds tillförordnade chef Emanuel Örtengren i Smedjan.

Av naturliga skäl kommer Sverige antagligen att förbli mer tysk- än fransktillvänt. En stor del av Sveriges tillverkningsindustri har nära kopplingar till Tyskland, liksom vår energimarknad. Men Frankrike spelar allt större roll inte bara för svensk försvars- och säkerhetspolitik, utan också som det land som genom sitt initiativtagande, opinionsbildande och alliansbyggande i högre grad än något annat formar EU:s framtid.

Läs hela texten här.