Emanuel Örtengren skriver i SvD Säkerhetsrådet

Den 13 mars skrev Emanuel Örtengren, alumn vid Utrikesakademin, i SvD Säkerhetsrådet om hur USA:s tullkrig med Kina riskerar att få konsekvenser långt bortom handelspolitiken.

Under “globaliseringens guldålder” sedan kalla kriget har till exempel antalet döda i krig minskat med 90 procent. Att människor kan handla och samarbeta över gränser har varit avgörande för att skapa en öppnare värld med stabila, fredliga relationer mellan länder, skriver Emanuel.

Läs hela artikeln här.