Emanuel Örtengren skriver i SvD Säkerhetsrådet

Den 28 maj skrev Emanuel Örtengren, student vid Utrikesakademin 2018, en gästledare i SvD Säkerhetsrådet om hur risken för handelskrig ökar när USA undergräver WTO:s tvistelösningssystem.

Läs hela ledaren här.