Emanuel Örtengren skriver i Svenska Dagbladet

Sverige ingick ett avtal om hjälp i brottmål med Hongkong för att främja dess oberoende rättsväsende. Nu när grunden för avtalet raseras bör det sägas upp, Emanuel Örtengren i en ledare i Svenska Dagbladet.

Det går inte heller att gömma sig bakom EU-gemensamma initiativ. Förra året sade bland annat Finland upp sitt rättshjälpsavtal med Hongkong. Enligt Riksdagens utredningstjänst är det avtalet inte väsentligt annorlunda från Sveriges. Det är dessutom svårt att nå enighet på EU-nivå eftersom framför allt Ungern jämt och ständigt blockerar åtgärder mot Kina.

Läs hela texten här.