Emanuel Örtengren skriver i Svenska Dagbladet

För 30 år sedan slöt svenskar upp i tusental till stöd för balternas frigörelse, i den så kallade Måndagsrörelsen. Nu är det dags att göra samma sak för belarusierna, skriver Frivärlds tillförordnade chef Emanuel Örtengren i en ledare i Svenska Dagbladet.

Den viktigaste lärdomen från Måndagsrörelsen är att det inte bara är de politiska åtgärderna som spelar roll, utan också uppbackningen från andra delar av samhället. Om Lukasjenko-regimen faller kommer det att behövas råd från akademiker och experter för att bygga upp en ny statsapparat, investeringar från utländska företag och stöd för att främja ett självständigt civilsamhälle.

Läs hela texten här.