Emanuel Örtengren skriver om handelspolitik i DN

När handel inte längre garanterar fred tvingas företag anpassa sig. Tiden när man kunde hävda att affärer och politik inte hörde ihop är över, skriver Emanuel Örtengren, projektledare på Frivärld.

Stormaktspolitiken kommer att bli en långvarig bekantskap i styrelserummen. Spänningarna mellan USA och Kina och behovet av säkra leveranser talar för att fler företag kommer att följa i Intels fotspår av praktiska skäl.

Samtidigt kommer bolag – vare sig de vill det eller inte – att tvingas välja sida, som när Ukraina invaderades. Då insåg företagsledare i västvärlden att de brännmärkte sina varumärken genom att stanna i Ryssland. De enkla årtionden då affärer och politik behandlades separat är förbi.”

 

Läs hela artikeln här.