Erik Brattberg skriver på SvD Säkerhetsrådet

Den 9 april skriver Frivärlds medarbetare Erik Brattberg på SvD Säkerhetsrådet om hur frihandel har blivit en alltmer politiserad fråga i USA.

Läs artikeln här.