Erik Brattbergs DN Debatt artikel omnämns i NT

Den 6 augusti skriver Norrköpings Tidning en ledare som nämner Frivärlds medarbetare Erik Brattbergs artikel på DN Debatt om svensk militär engagemang. Den finns att läsa här.