Erik Brattbergs TTIP-artikel omnämns i UNT

Den 7 juni omnämns programansvarig näringslivs- och handelsfrågor Erik Brattbergs artikel om TTIP i en debattartikel på Upsala Nya Tidning. Den finns att läsa här.