Erika Aldenberg om Cypern på Newsmill och Aftonbladet.se

1 juli tog republiken Cypern över ordförandeskapet i EU. En av de frågor som bör diskuteras i samband med detta är hur isoleringen av den turkiska delen av ön bör kunna brytas.

Med anledning av sin rapport ”Norra Cypern – Under embargo och i isolation” skiver Erika Aldenberg en debattartikel på Aftonbladet.se (2/7) och en debattartikel på Newsmill (5/7).

Bryt isoleringen av norra Cypern (Aftonbladet.se).

Kräv att Cypern häver isoleringen av turkcyprioterna (Newsmill).

Läs Erika Aldenbergs rapport.