Expressen om Frivärlds uppmärksammande av tolkarna och Olssons artikel