Folkbladet om Frivärlds Natoskrift och DN-debattartikel

Den 8 januari skriver Widar Andersson, politisk chefredaktör för Folkbladet, om DN-debattartikeln den 7 januari.

”7 januari 2016 är sannolikt ett datum som kommer att skriva in sig i den svenska säkerhetspolitikens historia. Natofrågan vänder nu blad. ” skriver Andersson om artikeln.

Han nämner också Frivärlds ”Nato efter Ukraina” av Pål Jonson:

”Pål Jonson skriver i sin mycket innehållsrika lilla skrift ”Natos framtid efter Ukraina” (Timbro/Frivärld 2015) om att vi har förlorat den förutsägbarhet som vi hade under kalla kriget då Sverige idogt kommunicerade att vår alliansfrihet i fred var ägnad att understödja vår neutralitet i krig.”

Läs artikeln här