“Försvara Östersjön” i Vestmanlands Läns Tidning

Den 2 februari skrev Richard Appelbom om Frivärlds antologi  ”Försvara Östersjön: Sveriges roll i Natosamarbetet” i vestmanlands Läns Tidning (VLT).

”Antologins tendens är tydlig. De nordiska och baltiska länderna bör samarbeta militärt. Sverige och Finland bör gå med i Nato.” skriver Appelbom.

Läs hela artikeln här.