Frivärld nämns i Nerikes Allehanda

Den 14 februari skrev David Lindén på Nerikes Allehanda en ledare om Frivärlds konferens med tema informationskrigföring.

Läs Davids ledare här.