Frivärld omnämnd i DI

I Dagens Industris telegram omnämns Gunnar Hökmarks. Frivärlds ordförande, DN debatt artikel.

Läs hela inslaget här.