Frivärld omnämns i helagotland.se ledare

Den 17 oktober omnämns Frivärld i helatgotland.se ledare. Ledaren tar upp Frivärlds skrift  om hur utvecklingen i Ukraina påverkat Norden.

Läs ledaren här.