Frivärld omnämns i Dagens Industri

Den 30:e mars omnämndes Frivärld i en ledare av Ellen Gustafsson i Dagens Industri. Den handlade om hur aktörer som Ryssland och Kina använder humanitär hjälp till coronadrabbade Europa som ett sätt att stärka makt och beroende.

Som tankesmedjan Frivärld poängterat, använder Ryssland coronaviruset för att ”undergräva förtroendet för västliga institutioner”. Synen av ett handfallet EU spelar dem i händerna. Vi gör klokt i att minnas att EU på många sätt är en säkerhetsgarant, även om vi ofta betraktar det som en ekonomisk.

Läs hela ledaren här.