Frivärld omnämns i Dagens Nyheter

Tragedin vid gränsen mellan Polen och Belarus är inte en flyktingkris. Det handlar om en diktators hybridkrigföring mot EU. Alexandr Lukasjenko måste bort, menar Dagens Nyheter och hänvisar till Frivärlds seminarium på temat Belarus politiska kris.

Men, som Gustaf Göthberg uttryckte det på Frivärldseminariet: Lukasjenko lever på lånad tid. Han är snart 70 år, saknar efterträdare, har kört landets ekonomi i botten och är djupt avskydd av den egna befolkningen. För att klamra sig kvar vid makten är han helt beroende av Vladimir Putins välvilja. Oppositionen mot honom är enad.

Läs hela texten här.