Frivärld omnämns i Dagens Nyheter

Den 15 november omnämndes Frivärlds- och the McCain Intstitute at Arizona State Universitys samarbetsprojekt Russian Activity Tracker i  en ledare i Dagens Nyheter.

I ledaren skriver Erik Helmerson: ”Vad bör vi dra för slutsatser? (…) det visar hur landet under president Putin trappat upp ett aggressivt beteende mot sina grannar. Hur regimen försöker etablera ett tillstånd av ”det nya normala” där omvärlden förväntas tycka att det är rimligt med gränsprovokationer, trollarméer, datorattacker och militär framfusighet.”

Läs hela ledaren här.

Ledaren publicerades även den 16 november i tryckt version i Dagens Nyheter.