Frivärld omnämns i Dagens Opinion

Den nionde oktober omnämndes Frivärlds nyhet om att Oscar Jonsson tar över som vikarierande chef när Frivärlds ordinarie chef, Katarina Tracz, går på föräldraledighet.

Läs nyheten här.