Frivärld omnämns i Expressen GT

Den 15 november omnämndes Frivärlds samarbetsprojekt med The McCain Institute at Arizona University, Russian Activity Tracker i Expressens pappersupplaga.