Frivärld omnämns i Expressen

Den 30 maj omnämndes Frivärld i en osignerad ledare i Expressen. Texten handlade om Kinesiska kommunistpartiets enhetsfront och dess verksamhet i Sverige. Detta var med anledning av Pär Nyréns senaste rapport på temat hos Frivärld.

Läs hela ledaren här.