Frivärld omnämns i Hallandsposten

Den 20 januari publicerade Hallandsposten en ledare om spridningen av desinformation under coronapandemin. I ledarartikeln omnämns Frivärlds senior fellows Patrik Oksanen och Henrik Sundbom med anledning av deras rapport ”Informationspandemi – Desinformation i skuggan av Coronakrisen”. Ledaren konstaterar att rapporten ”har ett antal slutsatser som fortfarande är högaktuella”:

Sundbom och Oksanen konstaterar att det främst är två typer av aktörer som ligger bakom systematisk och medveten spridning av falsk information: statliga aktörer, där Kina och Ryssland är de främsta företrädarna, och kommersiella aktörer, som representanter för alternativmedicin.

För Kina är det en fråga om nationell stolthet att förneka att viruset uppstått och spridits på grund av brister i landets hantering. I stället försöker man rikta uppmärksamheten mot andra länders påstådda misslyckande, eller påstår att viruset tillverkats och medvetet spridits av främmande makt, som USA. Ryssland har velat spä på liknande rykten för att öka splittring och förvirring i väst.

Läs hela artikeln här.

Ledarartikeln är även publicerad på Hallands Nyheter.