Frivärld omnämns i Hallandsposten

Den 18 mars omnämndes Frivärld i en ledare av Joakim Broman i Hallandsposten. I artikeln refererar han till Anna Stellinger, generaldirektör för Kommerskollegium, och vad hon sade på Frivärlds Brexit-seminarium den 14 mars.

Som Anna Stellinger, general- direktör på Kommerskollegium, uttryckte det på ett seminarium hos tankesmedjan Frivärld i förra veckan, så förhandlar EU i praktiken inte med Theresa May, utan med en mängd motstridiga viljor i det brittiska underhuset, skriver Joakim.

Artikeln går att läsa här. Frivärld omnämndes också av Joakim i artiklar i Bohusläningen och Sala Allehanda.