Frivärld omnämns i Hela Gotland

Den 26 januari omnämndes Frivärlds briefing Digitaliseringens baksida, skriven av Björn Weigel, i Hela Gotland. Artiklen är en intervju med Weigel där han sammanfattar bokens centrala slutsatser.

Läs hela intervjun här.