Frivärld omnämns i Kristianstadsbladet

Den 25:e mars omnämndes Frivärld i en osignerad ledare i Kristianstadsbladet. Den handlade om desinformation i skuggan av Coronakrisen, med anledning av Patrik Oksanens och Henrik Sundboms senaste rapport hos Frivärld.

Demokratiska samhällen måste förlita sig på andra försvarsmekanismer, mest av allt källkritiska medborgare. Somliga lyckas bättre än andra.

Läs hela ledaren här.