Frivärld omnämns i Norran

Den 26:e mars omnämndes Frivärld i en ledare av Mikael Bengtsson i Norran. Den handlade om desinformation i skuggan av Coronakrisen, med anledning av Patrik Oksanens och Henrik Sundboms senaste rapport hos Frivärld.

Det är problematiskt i vanliga fall, än mer problematiskt blir det i tider som dessa, i farsotens tidevarv. När det sprids motsägelsefulla, förvirrande och direkt felaktiga uppgifter blir det svårare för myndigheter att nå ut med sin kommunikation om pandemin.

Läs hela ledaren här.