Frivärld omnämns i Officerstidningen

I det senaste numret av Officerstidningen lyfter redaktionen fram Frivärlds senaste bok Gråzon som sitt boktips. Antologin släpptes 13 april och finns att beställa på vår hemsida.

”Förutsättningarna för krig är inte som de en gång var. Numera utspelar sig geopolitiska konflikter i en gråzon mellan krig och fred. De hot som den fria världen i dag möter riktas mot hela vårt samhälles grundläggande förmåga att fungera. Hoten kan handla om cyberattacker, desinformation, nätspionage eller strategiska investeringar i företag som stärker främmande makts förmåga att påverka och dominera. Det handlar även om hur penningtvätt används för att finansiera subversiv verksamhet, industrispionage eller hot mot enskilda privatpersoner”.

Så beskrivs Frivärlds nya antologi ”Gråzon”, där ett antal säkerhets- och försvarspolitiska experter resonerar om den nya tidens hot mot fria och demokratiska samhällen.

Beställt boken ”Gråzon” här.

Senaste numret av Officerstidningen hittar du här.