Frivärld omnämns i Smedjan

Den 15 april skriver Fredrik Johansson i Smedjan om regeringens hantering av den säkerhetspolitiska linjen. Regeringen fortsatta avståndstagande till en Natooption undergräver handlingsfriheten och därmed förutsägbarheten i den svenska säkerhetspolitiska linjen, menar Fredrik Johansson.

Sverige riskerar att avsvära sig en doktrinförändring som kan vara helt nödvändig för att fullfölja vår linje, inklusive att upprätthålla vår egen säkerhet. Det som beskrivs som konsekvens och förutsägbarhet blir tvärtom en begränsning i möjligheten att agera konsekvent och förutsägbart.

I artikeln refererar han till Frivärlds rapport “Sveriges säkerhetspolitiska doktrin: Från neutralitet på väg mot Natooption”, skriven av Sten Tolgfors.

Sveriges tidigare försvarsminister Sten Tolgfors har i en rapport till Frivärld visat hur regeringens redovisning av Sveriges säkerhetspolitiska linje varierat sedan 2014 och uppträtt i ungefär ett halvdussin varianter. Vid flera tillfällen har solidaritetsförklaringen inte varit med. Varför är inte alldeles uppenbart och ej heller redovisat. 

Och när utrikes- och försvarsministrarna nu beskriver den svenska linjen så är denna grund för svensk säkerhetspolitik alltså återigen frånvarande. 

Läs hela artikeln här.