Frivärld omnämns i SN

Den 4:e april omnämndes Frivärld i en ledare av Olof Jonmyren på SN. Den handlade om coronahjälpsändningar med tvetydiga syften, med anledning av Patrik Oksanens senaste rapport på temat hos Frivärld.

Diktaturens säkerhetspolitiska intressen lindas in i det generösas paket. Där vänskapsband stärks för att i sin tur kunna skada andra allianser och samarbeten. Ett exempel är det hårt drabbade Italien, vars ledning även tidigare varit svagt för diktaturers flirtande. 

Läs hela ledaren här.