Frivärld omnämns i SvD Ledare

Den 14 oktober omnämndes Frivärld i en artikel i SvD Ledare. I artikeln skriver Zebulon Carlander om studieresan som Frivärld arrangerade till Riga.

Besöket i Riga är kort men intrycken många. Ett av de påtagligaste är hur man inte tar friheten för given, skriver Zebulon.

Läs hela artikeln här.