Frivärld omnämns i SvD

Den 21 december omnämndes Frivärld och Mats Johanssons stipendium i den tryckta upplagan av SvD. I texten uppmärksammandes att Axel Hellman och Emanuel Örtengren tilldelats årets Mats Johanssons stipendium.