Frivärld omnämns i Sydsvenskan

Kinas ambassadör försöker skrämma svenska journalister och opinionsbildare till tystnad. Författaren och historikern Wilhelm Agrell har läst Frivärlds rapport på temat och hör ekot av Göring.

Läs hela texten här.