Frivärld omnämns i Sydsvenskan

Den 15 januari omnämns Frivärld på Sydsvenskans ledarsida. Ledarartikeln lyfter rapporten ”Informationspandemi – Desinformation i skuggan av Coronakrisen”, skriven av Frivärlds senior fellows Patrik Oksanen och Henrik Sundbom, och hur denna belyser att den ”potentiellt livsfarliga desinformationen” under coronapandemin även sprids av stater och andra aktörer:

Att det ändå finns en utbredd misstro har flera förklaringar. En är de rykten och konspirationer som florerar. Det kan handla om personlig övertygelse, allmän rädsla eller misstänksamhet. Men som säkerhetsexperterna Patrik Oksanen och Henrik Sundbom belyser i en rapport från tankesmedjan Frivärld sprids den potentiellt livsfarliga desinformationen även av stater och ideologiskt och ekonomiskt motiverade aktörer som upplever sig ha någonting att vinna på detta.

Läs hela artikeln här.

Ledarartikeln har även publicerats i Helsingborgs Dagblad, Landskrona Posten och Nordvästra Skånes Tidningar.