Frivärld omnämns i Tidningen NU

Efter riksdagens årliga utrikesdebatt 25 februari publicerade Tidningen NU en artikel där man ifrågasätter hur fast regeringens säkerhetspolitiska linje verkligen ligger. Artikeln tar avstamp i Frivärlds senaste rapport “Sveriges säkerhetspolitiska doktrin: Från neutralitet på väg mot Natooption”, skriven av tidigare försvarsminister Sten Tolgfors.

Det brukar heta att ”Sveriges säkerhetspolitiska linje ligger fast”, men gör den det? I en ny rapport från tankesmedjan Fri värld har förre försvarsministern Sten Tolgfors (M) granskat regeringens deklarationer.

Tidningen summerar rapporten och innehåller även en intervju med Liberalernas försvars- och säkerhetspolitiske talesperson Allan Widman.

– Poängen med en doktrin är att den är sin formulering, säger Sten Tolgfors i ett pressmeddelande från Frivärld.
– De ord med vilka den uttrycks är väl valda, för de ger sammanhang och förståelse. Men om de hela tiden ändras utan att förklaras, då blir det problem för andra att hänga med. När det dessutom kombineras med att det i debatten ofta förekommer symboliska och värdeladdade uttryck från Kalla kriget, då blir det ännu svårare att tolka vad avsikten är med de förändringar som görs.
– Han har rätt i sak, säger Allan Widman, riksdagsledamot och försvars- och säkerhetspolitisk talesperson för Liberalerna.
– Även om det inte rör sig om några stora ändringar, så är inte detta ett område där regeringen kan ”pilla runt”, säger han.

Läs hela artikeln i pappersutgåvan av tidningen 25 februari.

Läs hela Sten Tolgfors rapport här.