Frivärld omnämns i VLT

Den 24:e februari omnämndes Frivärld i en ledartext signerad Markus Balázs Göransson, i VLT. I texten beskrivs ett panelsamtal som Frivärld genomförde den 14:e februari, med temat ”Svenskarnas syn på Ryssland som stormakt”.

Ryssland investerar stort i sin militära förmåga och har visat sin fingerfärdighet med att kunna manipulera politiska och sociala klyftor i andra länder. Detta ska vi ta på allvar. Men Rysslands makt bottnar delvis i en splittring i Västvärlden. 

Läs hela artikeln här.