Frivärlds konferens omnämns i Svensk Tidskrift

Den 21 december omnämndes Frivärlds konferens Frihandelsforum i en ledare av Zebulon Carlander i Svensk Tidskrift.

I vår lilla del av världen förblir stödet för frihandel starkt, men vill vi bevara det måste vi fortsätta vilja utveckla systemen vi har och anpassa dem till de teknologiska förändringar som sker kontinuerligt.” skriver Zebulon.

Läs hela ledaren här.