Frivärlds opinionundersökning i medierna

Frivärlds opinionsundersökning kring ett svenskt Natomedlemskap fortsätter att synas i media.

Den 30 november skrev Andreas Norlén, riksdagsledamot (M), om Frivärlds opinionsundersökning, och det angelägna i ett svenskt medlemskap i Nato.

Läs texten här.